Chyba jeden z piekniejszych krajobrazów w Street View. Po prawej stronie jedna z atakcji Wielkiego Kanionu - Nankoweap Granaries - ruinny kamiennych domków - spichlerzy, które powstały blisko 1000 lat temu. Pierwotni osadnicy trzymali w nich m.in. nasiona dyni i kukurydzę zebrane z delty rzeki poniżej. Spichlerze pomagał yutrzymać jedzenie podczas powodzi i chronił je przed gryzoniami oraz innymi głodnymi zwierzętami.