Zaktualizowaliśmy naszą mapę Stretmap.pl. Przede wszystkim ulepszono wyświetlanie mapy pod kątem urządzeń mobilnych. Dodano także wysuwane menu z lewej strony z panelem informacyjnym i krótką instrukcją korzystania z mapy. W miejscu tym w przyszłości pojawiać będą się także nowe funkcje, o których na bieżąco będziemy informować.