Prezentujemy interaktywną mapę pokazującą gęstość zaludnienia w poszczególnych województwach Polski. Wystarczy najechać myszką na konkretne województwo, a w górnym rogu ukaże się średnia gęstość zaludnienia dla wskazanego obszaru. Mapę opraowano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku. Podkładem mapy jest warstwa OpenStreetMap, a dane przentowane są w oparciu o bibliotekę skryptów Leaflet oraz Mapbox.

Zobacz mapę na osobnej stronie

Gęstość zaludnienia w Polsce pod koniec 2018 roku wyniosła 123 osoby na 1 km2. Wyższą wartość wskaźnika ma sześć województw: śląskie (369 osób/km2), małopolskie (223), mazowieckie (151), dolnośląskie (146), łódzkie (136) i pomorskie (127). Najmniej osób na 1 km2 (po 59) występuje w województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim. W porównaniu z poprzednim rokiem o 1 osobę/km2 zmniejszyła się gęstość zaludnienia w województwach: opolskim, śląskim i zachodniopomorskim. W woj. pomorskim, w związku ze znacznym wzrostem liczby ludności, mimo przyrostu powierzchni o 1 159 ha, gęstość zaludnienia zwiększyła o 1 osobę (do 127).

Zobacz inne dane demograficzne Polski na mapie

Population density per 1 km2 in Poland has not changed since previous year and equals 123 persons. The biggest population density (369 persons/km2) occurred in the śląskie voivodship, the next was małopolskie (223 persons/km2). The smallest value of the rate was noted in the podlaskie and warmińsko-mazurskie voivodships (59 persons/km2 each one).