Województwa Polski są zróżnicowane pod względem udziału ludności w wieku 65 lat i więcej. Z danych GUS wynika, że latach 2000–2018 liczba tej zbiorowości zwiększyła się o ponad 2,5 mln do wielkości 8,2 mln. Nieznacznie mniejsze jest zróżnicowanie regionalne – najstarsze w 2018 r. było woj. łódzkie z prawie 19,5% udziałem osób w wieku pow. 65 lat, a najmniejszy odsetek (15,9%) odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim.

Zobacz mapę na osobnej stronie