Publikujemy zestaw map demograficznych przedstawiających wybrane dane dotyczące ludności Polski według województw. Mapy powstały w oparciu o dane GUS z 2018 r. i prezentują: gęstość zaludnienia, przyrost naturalny, współczynnik feminizacji, udział singli, ludnoścć w wieku powyżej 65 lat, długość życia kobiet i mężczyzn, liczbę zgonów.