Europa jest dość silnie zróżnicowana jeśli chodzi o współczynnik feminizacji, czyli ilość kobiet przypadającą na 100 mężczyzn. Największy niedobór panów jest w Europie Wschodniej, szczególnie w krajach bałtyckich. Rekordowa pod tym względem jest Łotwa, gdzie na 100 mężczyzn przypada aż 117 kobiet. Po dtugiej stronie są kraje Skandynawskie a także Albania i Macedonia, gdzie współczynnik feminizacji jest niższy niż 100.