Mapa przedstawia liczbę rozwodów na 1 tys. zawartych małżeństw w poszczególnych krajach Europy w 2017 roku. Najwięcej rozwodów odnotowano w Portugali (642), Luksemburgu (625) oraz Rosji (617). Małżeństwa bardzo często rozpadały się także we Francji, Holandii, Belgii, Ukrainie, Włoszech, czy Finalndii. Nieco lepiej pod tym kątem wyglądają kraje Europy Środkowej, gdzie liczba rozwodów wyniosła w granicach 300-400 na 1 tys. zawartych małżeństw. W Polsce bylo to dokładnie 339. Najmniejsza liczba rozwodów była w Macedonii (145), Irlandii (149) oraz Mołdawii (150).

Zobacz mapę na osobnej stronie