Mapa przedstawia nabycie obywatelstwa polskiego według kraju poprzedniego obywatelstwa.

W 2018 roku przyznano polskie obywatelstwo 5629 osobom. Wśród nich najwięcej było Ukraińców (2874) i Białorusinów (1163). Na kolejnych miejscach są Rosjanie (246) i Niemcy (232). Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce są też obywatele takich państw jak Wietnam, Szwecja, USA czy Turcja.

Mapa przedstawia nabycie obywatelstwa polskiego według kraju poprzedniego obywatelstwa Map presents acqusition of polish citizenship by country of precious citizenship (Top 10)