Publikujemy zestaw map demograficznych przedstawiających wybrane dane dotyczące ludności w poszczególnych krajach Europy. Mapy powstały w oparciu o dane Eurostat z 2018 r. i prezentują: gęstość zaludnienia, średnią długość życia, współczynnik feminizacji, liczbę rozwodów na 1000 zawartych małżenstw, współczynnik dzietności oraz średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko.