Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków wzrósł z 53% w 2000 r. do 74% w 2018 r., przy czym w miastach wzrósł odpowiednio z 79% do ok. 95%, zaś na wsiach z 11% do 43%.

Największy odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków odnotowano w 2018 r. w województwach zachodniopomorskim (83%) i pomorskim (83%), zaś najmniejszy w województwach lubelskim (57%) i świętokrzyskim (64%).

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków według województw w 2018 r. - - mapa