Mapa przestawia odsetek kobiet zasiadających w parlamentach krajowych. Opracowana zostałana na podstawie danych z 2020 roku udostępniaych przez serwis IPU Parline - platformie otwartych danych na temat parlamentów. Serwis umożliwia przeglądanie i porównywanie danych, w tym informacji o strukturach, metodach pracy, parytecie płci, klubach kobiet, prawach młodzieży i parlamentarzystach.

W Polsce w sejmie IX kadencji, wybranym w październiku 2019 roku, zasiadają 132 kobiety, co stanowi 28,7 % procent wszystkich posłów i posłanek (460).

Zobacz mapę na osobnej stronie