Pod adresem streetmap.pl/topo udostępniliśmy wersję naszego serwisu z domyślnie włączonym widokiem mapy topograficznej. Źródłem mapy jest warstwa OpenTopoMap tworzona w oparciu o dane projektu OpenStreetMap. Tak jak w głównym serwisie streetmap.pl, istnieje możliwość zmiany widoku mapy w menu warstwy mapy (w prawym górnym rogu). Do wyboru mamy podkład zdjęć satelitarnych, mapę terenu oraz bazową mapę drogową OSM.

Mapę topo.streetmap.pl uzupełniono także o narzędzie pomiaru, które można aktywować klikając na ikonkę miarki znajdującą się z lewej strony mapy. Narzędzie pozwala mierzyć odległość między zaznaczonymi punktami na mapie.

 mapa topograficzna

Mapa topograficzna

Mapy topograficzne są uniwersalnymi mapami przedstawiającymi rzeźbę terenu (poziomice), hydrografię, roślinności, sieć dróg, budynki i innne obiekty przyrodnicze i społeczno-gospodarcze. Stopień dokładności przedstawionego na nich obszaru zależy od skali. W tradycyjnej kartografii mapy topograficzne można podzieli na średnioskalowe (1: 100 000; 1: 200 000), wielkoskalowe (1:10 000; 1:25 000; 1:50 000) oraz na plany topograficzne (1:500, 1:2000, 1:5000).