W serwisie Streetmap.pl dostępna jest nowa warstwa "Jakość powietrza", na której sprawdzicie wartość indeksu AQI (World Air Quality Index). Wskaźnik podaje stopień zanieczyszczenia w czasie rzeczywistym w sześciu stopniowej skali w zależności od zagrożenia dla zdrowia.

Indeks AQI obliczany jest na podstawie sześciu zanieczyszczeń atmosferycznych: dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, cząstek zawieszonych o średnicy aerodynamicznej poniżej 10 µm PM 10, cząstek zawieszonych poniżej 2,5 µm w aerodynamice średnica PM 2,5, tlenku węgla CO i ozonu O3 mierzonych na stacjach monitoringu w każdym mieście.

Źródłem danych dla poszczególnych lokalizacji w Polsce są stacje monitoringu GIOŚ i WIOŚ. Metodyka obliczania indeksu AQI dostępna jest na stronie projektu World Air Quality Index

Im wyższa wartość AQI, tym wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza i większe zagrożenie dla zdrowia. AQI jest podzielony na sześć kategorii. Każda kategoria odpowiada innemu poziomowi zagrożenia zdrowotnego.

Topo Dobra - jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.

Topo Umiarkowana - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.

Topo Średnia - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów..

Topo Zła - każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych. U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.

Topo Bardzo zła - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.

Topo Krytyczna - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Warstwę można aktywować w rozwijanym menu (w prawym górnym rogu mapy). Opis indeksu AQI wraz z kategoriami znajdziecie w głównym menu klikając w ikonę