Serwis Streetmap.pl wzbogacił się o warstwę prezentujące dane katastralne - granice i numery działek i obrysy budynków. Dane te udostępnione są poprzez Krajową Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) - usługę GUGiK integrująca pod jednym adresem URL powiatowe usługi WMS.

KIEG prezentuje dane ewidencyjne bezpośrednio z baz powiatowych, czyli z miejsc gdzie są na bieżąco prowadzone. Użytkownik określa jedynie interesujący go obszar, a usługa KIEG automatycznie, na podstawie własnego wykazu baz i związanych z nimi usług sieciowych, odwołuje się do odpowiedniej bazy powiatowej i po uzyskaniu odpowiedzi z powiatu, zwraca użytkownikowi oczekiwaną informację w postaci pliku graficznego np. TIF, PNG czy JPG, który należy wyświetlić w oprogramowaniu, z którego użytkownik korzysta.

Usługa KIEG jest na bieżąco monitorowana i aktualizowana w miarę pozyskiwania informacji o stanie usług powiatowych.