Kolejna warstwa na naszej mapie. Teraz na streetmap.pl możecie sprawdzić także uzbrojenia terenu - sieci wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną oraz gazową.

Dane te udostępnione są poprzez Krajową Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT) - usługę GUGiK skupiająca pod jednym adresem URL powiatowe usługi WMS prezentujące dane geometryczne sieci uzbrojenia terenu. Usługa KIUT prezentuje dane o sieciach bezpośrednio z baz powiatowych, czyli z miejsc gdzie są na bieżąco prowadzone.