Nie zwalniamy tempa. Na mapie streetmap.pl dostępna jest kolejna nowa warstwa, tym razem prezentująca miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Źródłem danych jest usługa GUGiK - KIMPZP prezentująca dane z baz gminnych, czyli z miejsc gdzie są na bieżąco prowadzone. Warstwę z planami można aktywować w menu znajdującym się w prawym górnym rogu mapy lub przeglądać w dedykowanym serwisie Plany MPZP. Plany widoczne są dopiero przy znacznym powiększeniu mapy.